General Committee

MEMBERS LIST OF GENERAL COMMITTEE  2016-17

S.NO. NAME OF MEMBER ADDRESS
1 SHRI PRAKASH CHAND JI SARAF SARAFA SHOP ZHANDA CHOWK BAZAR,KHURAI DISTT.SAGAR(M.P.)
2 SHRI SHRIMANT SETH DHARMENDRA KUMAR JI SHRIMANT BHAVAN,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
3 SHRI ABHAY KUMAR JI JAIN (UJNAT) MALAYA HOSPATAL KI PASS,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
4 SHRI PADAM CHAND JI GURHA BIHARI WARD,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
5 SHRI HEMCHAND JI BAJAJ STATION ROAD,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
6 SHRI PHOOL CHAND JI MODI SHARMA WARD,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
7 SHRI NARENDRA KUMAR JI MODI ZHANDA CHOWK BAZAR,KHURAI DISTT(SAGAR (M.P.)
8 SHRI DR. RAJKUMAR JI JAIN OFFICER COLONY, KHURAI, DISTT. SAGAR(M.P.)
9 SHRI KISHAN CHAND JI MODI ZHANDA CHOWK BAZAR,KHURAI DISTT(SAGAR (M.P.)
10 SHRI LAKHMI CHAND JI JAIN( PITHORIYA) SHRIMANT BHAVAN,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
11 SHI SINGHAI VINAY KUMAR JI SHRIMANT BHAVAN,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
12 SHRI DEV CHAND JI JAIN (BARODIYA) VIJAY FOUNDRY STATION ROAD,KHURAI DISTT.SAGAR(M.P.)
13 SMT. W/O DEV CHAND JI JAIN (BARODIYA) VIJAY FOUNDRY STATION ROAD,KHURAI DISTT.SAGAR(M.P.)
14 SHRI KUNDAN LAL JI JAIN (RODA) MALAYA HOSPATIL KI PASS,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
15 SHRI SINGHAI ALOK PRAKESH JI SHRIMANT BHAVAN,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
16 SMT-SUNITA W/O SHIGHAI ALOK PRAKASH JI SHRIMANT BHAVAN,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
17 SHRI SINGHAI VAIBHAV KUMAR JI SHRIMANT BHAVAN,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
18 SHRI DR. NEMI CHAND JI JAIN GURUKUL LAL MAINDIR ROAD,KHURAI DISTT.SAGAR(M.P.)
19 SHRI AMRESH KUMAR JI GURHA RANI DURGAVATI WARD,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
20 SMT.SHEEL RANI W/O SHRI BAHIYA LAL JI JAIN (UJNAT) ZHANDA CHOWK BAZAR,KHURAI DISTT(SAGAR (M.P.)
21 SHRI JINENDRA KUMAR JI GURHA ZHANDA CHOWK BAZAR,KHURAI DISTT(SAGAR (M.P.)
22 SHRI VIJAY KUMAR JI GURHA ZHANDA CHOWK BAZAR,KHURAI DISTT(SAGAR (M.P.)
23 SHRI SINGHAI ASHOK KUMAR JI SHRIMANT BHAVAN,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
24 SMT.VIMLA BAI JI W/O SHRI PADAM CHAND JI SINGHAI SHRIMANT BHAVAN,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
25 SMT. POONAM SINGHAI W/O SHRI SINGHAI SIDDHARTH KUMAR JI SHRIMANT BHAVAN,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
26 SHRI TARA CHAND JI JAIN (RODA) STATION ROAD,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
27 SHRI PRAMOD KUMAR JI BAJAJ ZHANDA CHOWK BAZAR,KHURAI DISTT(SAGAR (M.P.)
28 SHRI SATISH KUMAR JI SARAF ZHANDA CHOWK BAZAR,KHURAI DISTT(SAGAR (M.P.)
29 SHRI VIDHYADHAR JI SINGHAI ZHANDA CHOWK BAZAR,KHURAI DISTT(SAGAR (M.P.)
30 SHRI VIJAY KUMAR JI JAIN (BARODIYA) VIJAY FOUNDRY STATION ROAD,KHURAI DISTT.SAGAR(M.P.)
31 SMT. SUNITA W/O SHRI VIJAY KUMAR JI JAIN (BARODIYA) VIJAY FOUNDRY STATION ROAD,KHURAI DISTT.SAGAR(M.P.)
32 SHRI ASHOK KUMAR JI SARAF ZHANDA CHOWK BAZAR,KHURAI DISTT(SAGAR (M.P.)
33 SHRI MITTHU LAL JI  JAIN  (DUGAHA) GURUKUL LAL MAINDIR ROAD,KHURAI DISTT.SAGAR(M.P.)
34 SMT.ABHA SETH W/O SHRIMANT SETH DHARMENDRA KUMAR JI SHRIMANT BHAVAN,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
35 SMT.ISNEHLATA W/O SHRI PADAM CHAND JI GURHA RANI DURGAVATI WARD,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
36 SMT.SUSHEELA BAI W/O SHRI KOMAL CHAND JI GURHA RANI DURGAVATI WARD,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
37 SHRI DR. RAJENDRA KUAMR JI MALAIYA MALAYA HOSPATAL KI PASS,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
38 SHRI ASHANK KUMAR JI S/O SHRI VIJAY KUMAR JI JAIN VIJAY FOUNDRY STATION ROAD,KHURAI DISTT.SAGAR(M.P.)
39 SHRI UDAY CHAND JI CHOUDHARY GALLA MANDI,KHURAI,DISTT.SAGAR (M.P.)
40 SHRI SHRIMANT SET HARSHIL KUMAR JI SHRIMANT BHAVAN,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
41 SHRI CHOUDHARY SATISH CHAND JI GALLA MANDI,KHURAI,DISTT.SAGAR (M.P.)
42 LATE SMT.ASARFI DEVI W/O LATE PREM CHAND JI SARAF ZHANDA CHOWK BAZAR,KHURAI DISTT(SAGAR (M.P.)
43 SHRI DR.ARVIND KUMAR JI SARAF ZHANDA CHOWK BAZAR,KHURAI DISTT(SAGAR (M.P.)
44 SHRI SANJAY KUMAR JI SARAF ZHANDA CHOWK BAZAR,KHURAI DISTT(SAGAR (M.P.)
45 SHRI CHOUDHARY PRADEEP KUMAR JI GURUKUL LAL MAINDIR ROAD,KHURAI DISTT.SAGAR(M.P.)
46 SHRI CHOUDHARY ARUN KUMAR JI NEERAJ INDISTREJ,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
47 SHRI CHOUDHARY MUNNA LAL JI JAIN GURUKUL LAL MAINDIR ROAD,KHURAI DISTT.SAGAR(M.P.)
48 SHRI ABHAY KUMAR JI SARAF ZHANDA CHOWK BAZAR,KHURAI DISTT(SAGAR (M.P.)
49 SHRI CHOUDHARY RAJESH KUAMR JI STATION ROAD,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
50 SHRI KESHAV DEV JI S/O LATE SHRI ABHINANDAN JI JAIN NANAK WARD,KHURAI,DISTT.SAGAR (M.P.)
51 SHRI KOMAL CHAND JI MULLA STATION ROAD,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
52 SHRI DHARMENDRA KUMAR JI KHADDAR ZHANDA CHOWK BAZAR,KHURAI DISTT(SAGAR (M.P.)
53 SHRI ANAND KUMAR JI JAIN( ENG.) BIHARI WARD,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
54 SHRI RAJKUMAR JI GURHA PARSA CHOURAHA,KHURAI,DISTT.SAGAR(M.P.)
55 SHRI NEERAJ KUMAR JI SARAF SARAFA SHOP ZHANDA CHOWK BAZAR,KHURAI DISTT.SAGAR(M.P.)
56 SHRI PADAM CHAND JI SARAF SARAFA SHOP ZHANDA CHOWK BAZAR,KHURAI DISTT.SAGAR(M.P.)
57 SHRI RAVINDRA KUMAR JI BUKHARIYA STATION ROAD,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
58 SHRI SANTOSH KUMAR JI MULLA STATION ROAD,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
59 SHRI PAVAN KUMAR JI MULLA CLOTH MARCHANT,STATION ROAD,KHURAI,DISTT.SAGAR(M.P.)
60 SHRI RAJKUMAR JI JAIN (KABADI) STATION ROAD,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
61 SHRI MUKESH KUMAR JI JAIN (KABADI) STATION ROAD,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
62 SMT. BHARTI DEVI W/O SHRI NEERAJ KUMAR JI SARAF SARAFA SHOP ZHANDA CHOWK BAZAR,KHURAI DISTT.SAGAR(M.P.)
63 SMT. KRANTI DEVI JI W/O SHRI PRAKASH CHAND JI SARAF SARAFA SHOP ZHANDA CHOWK BAZAR,KHURAI DISTT.SAGAR(M.P.)
64 SMT. SOMPRABHA W/O SHRI ASHOK KUMAR JI SARAF SARAFA SHOP ZHANDA CHOWK BAZAR,KHURAI DISTT.SAGAR(M.P.)
65 SMT. KAVITA DEVI W/O SHRI ABHAY KUMAR JI SARAF SARAFA SHOP ZHANDA CHOWK BAZAR,KHURAI DISTT.SAGAR(M.P.)
66 SMT. SUSHMA DEVI JI W/O SHRI PADAM CHAND JI SARAF SARAFA SHOP ZHANDA CHOWK BAZAR,KHURAI DISTT.SAGAR(M.P.)
67 SMT. SUNITA DEVI W/O SHRI SATISH KUMAR JI SARAF SARAFA SHOP ZHANDA CHOWK BAZAR,KHURAI DISTT.SAGAR(M.P.)
68 SMT. SUBHA DEVI W/O SHRI SANJAY KUMAR JI SARAF SARAFA SHOP ZHANDA CHOWK BAZAR,KHURAI DISTT.SAGAR(M.P.)
69 SMT. NEETU SARAF W/O SHRI RAHUL KUMAR JI SARAF ZHANDA CHOWK BAZAR,KHURAI DISTT(SAGAR (M.P.)
70 SHRI RAJESH KUMAR JI S/O SHRI PRAKASH CHAND JI SARAF SARAFA SHOP ZHANDA CHOWK BAZAR,KHURAI DISTT.SAGAR(M.P.)
71 SHRI RAHUL KUMAR JI S/O SHRI PRAKASH CHAND JI SARAF SARAFA SHOP ZHANDA CHOWK BAZAR,KHURAI DISTT.SAGAR(M.P.)
72 SMT. KALPANA W/O SHRI RAJESH KUMAR JI SARAF ZHANDA CHOWK BAZAR,KHURAI DISTT(SAGAR (M.P.)
73 SMT. RATNI DEVI JI W/O LATE SHRI DHANNA LAL JI SINGHAI SHRIMANT BHAVAN,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
74 SMT. SUSHMA DEVI JI W/O SHRI ASHOK KUMAR JI SINGHAI SHRIMANT BHAVAN,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
75 SMT. SUJATA SINGHAI D/O SHRI SINGHAI VINAY KUAMR JI SHRIMANT BHAVAN,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
76 SHRI VIVEK KUMAR JI SINGHAI SHRIMANT BHAVAN,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
77 SHRI RAJEEV KUMAR JI GURHA PARSA CHOURAHA,KHURAI,DISTT.SAGAR(M.P.)
78 SHRI SHREYANS KUMAR JI MALAIYA MALAYA MANDIR KI PASS,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
79 SHRI DILEEP KUMAR JI MALAIYA MALAYA MANDIR KI PASS,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
80 SHRI HEERA LAL JI JAIN SHRIMANT BHAVAN,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
81 SHRI PAVAN KUMAR JI JAIN ZHANDA CHOWK BAZAR,KHURAI DISTT(SAGAR (M.P.)
82 SHRI SUBODH KUMAR JI JAIN MODI PRESS,KHURAI,DISTT.SAGAR (M.P.)
83 SHRI JAY KUMAR JI JAIN  UJNET
84 SHRI JINENDRA KUMAR JI JAIN  UJNET
85 SHRI KAILASH CHAND JI MODI GALLA MANDI,KHURAI,DISTT.SAGAR (M.P.)
86 SHRI ARUN KUMAR JI MODI (ADVOCATE) SHRIMANT BHAVAN,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
87 SHRI DEVENDRA KUMAR JI JAIN (DIBBU BHAIYA) UPADHYA WARD,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
88 SHRI AJIT KUMAR JI CHOUDHARY GURUKUL LAL MAINDIR ROAD,KHURAI DISTT.SAGAR(M.P.)
89 SHRI VIMAL KUMAR JI MODI GALLA MANDI,KHURAI,DISTT.SAGAR (M.P.)
90 SHRI ABHAY KUMAR JI JAIN (ABHAY TRANSPORT) GALLA MANDI,KHURAI,DISTT.SAGAR (M.P.)
91 SHRI SANJAY KUMAR JI SAMAIYA ZHANDA CHOWK BAZAR,KHURAI DISTT(SAGAR (M.P.)
92 SHRI KAILASH CHAND JI BAHUBALI GALLA MANDI,KHURAI,DISTT.SAGAR (M.P.)
93 SHRI SANJAY KUMAR JI MULLA MANGAL DHAM BAZAR,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
94 SHRI ASHOK KUMAR JI JAIN (ADVOCATE) CENTRAL BANK KI PASS,KHURAI DISTT.SAGAR(M.P.)
95 SHRI BRAHMACHRYA SUDESH CHAND JI KOTHIYA INDRAPRASTH COLONY,KHURAI DISTT.SAGAR(M.P.)
96 SMT. TARA BAI JI W/O SHRI SUDESH CHAND JI KOTHIYA INDRAPRASTH COLONY,KHURAI DISTT.SAGAR(M.P.)
97 SMT. VERSHA W/O SHRI AMRESH KUMAR JI GURHA RANI DURGAVATI WARD,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
98 SHRI PAARTH GURHA JI RANI DURGAVATI WARD,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
99 SHRI DR. VIRENDRA KUMAR JI JAIN INDRAPRASTH COLONY,KHURAI DISTT.SAGAR(M.P.)
100 SHRI SANJEEV KUMAR JI MULLA CLOTH MARCHANT,STATION ROAD,KHURAI,DISTT.SAGAR(M.P.)
101 SHRI ANIL KUMAR JI BAJAJ SUNITA GAS AGENCY,KHURAIDISTT.SAGAR (M.P.)
102 SHRI SANDEEP KUMAR JI BAJAJ ZHANDA CHOWK BAZAR,KHURAI DISTT(SAGAR (M.P.)
103 SHRI ASHOK KUMAR JI JAIN (ADVOCATE) ZHANDA CHOWK BAZAR,KHURAI DISTT(SAGAR (M.P.)
104 SMT. NAINEE SETH D/O SHRIMANT SETH DHARMENDRA KUMAR JI SHRIMANT BHAVAN,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
105 KUMARI KOPAL SETH D/O SHRIMANT SETH DHARMENDRA KUMAR JI SHRIMANT BHAVAN,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
106 SHRI AJAY KUMAR JI JAIN (GADOLA) GALLA MANDI,KHURAI,DISTT.SAGAR (M.P.)
107 SHRI SANJAY KUMAR JI MODI ZHANDA CHOWK BAZAR,KHURAI DISTT(SAGAR (M.P.)
108 SHRI RAJEEV KUMAR JI JAIN ZHANDA CHOWK BAZAR,KHURAI DISTT(SAGAR (M.P.)
109 SHRI RAJNEESH KUMAR JI SAMAIYA STATION ROAD,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
110 SHRI CHOUDHARY RAHUL KUMAR JI INDRAPRASTH COLONY,KHURAI DISTT.SAGAR(M.P.)
111 SHRI CHOUDHARY RITESH KUMAR JI INDRAPRASTH COLONY,KHURAI DISTT.SAGAR(M.P.)
112 SHRI CHOUDHARY ARUN KUMAR JI (B.M.) INDRAPRASTH COLONY,KHURAI DISTT.SAGAR(M.P.)
113 SHRI AKASH KUMAR JI JAIN OFFICER COLONY, KHURAI, DISTT. SAGAR(M.P.)
114 SHRI ANIL KUMAR JI JAIN (DHANORA) NATRAJ CINEMA KI PASS,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
115 SHRI SUDHIR KUMAR JI MODI INDRAPRASTH COLONY,KHURAI DISTT.SAGAR(M.P.)
116 SHRI DEVENDRA KUMAR JI JAIN (KALLU BHAIYA) MANGAL DHAM BAZAR,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
117 SHRI GULRAJ JI SAMAIYA CHATYALAY KI PASS,PRATAP WARD,KHURAI DISTT.SAGAR(M.P.)
118 SMT. NEHA JAIN W/O SHRIMANT SETH HARSHIL SETH JI SHRIMANT BHAVAN,KHURAI DISTT.SAGAR (M.P.)
119 SHRI JUBAN KUMAR JI MODI GALLA MANDI,KHURAI,DISTT.SAGAR (M.P.)
120 SHRI AMIT KUMAR JI SARAF ZHANDA CHOWK BAZAR,KHURAI DISTT(SAGAR (M.P.)
121 SHRI NEHA SARAF W/O SHRI AMIT KUMAR JI SARAF ZHANDA CHOWK BAZAR,KHURAI DISTT(SAGAR (M.P.)
122 SHRI ANKUR KUMAR JI SARAF ZHANDA CHOWK BAZAR,KHURAI DISTT(SAGAR (M.P.)
123 SMT. YASHA SARAF W/O SHRI ANKUR SARAF JI ZHANDA CHOWK BAZAR,KHURAI DISTT(SAGAR (M.P.)
124 SHRI ASHOK KUMAR JI CHAWRE  KARANJA
125 SHRI SINGHAI VIPIN KUMAR JI JAIN MANDIR HANUMAN TAAL,JABALPUR(M.P.)
126 SHRI SINGHAI PRAMOD KUMAR JI JAIN MANDIR HANUMAN TAAL,JABALPUR(M.P.)
127 SHRI SINGHAI NEMCHAND JI JAIN NAMAK KOTHI, PETROL PUMP,DHAMAPUR,JABALPUR(M.P.)
128 SHRI SUDHA W/O LATE SHRI ARUN KUMAR JI JAIN 206 NARTH CIVIL LINE,JABALPUR(M.P.)
129 SHRI RATAN LAL JI  SHRI ROOPCHAND JI JAIN  
130 SHRI AMOD KUMAR JI JAIN JAIN MEDIQURE LEBROTRIJE,SATA (M.P.)
131 SHRI BHAGWAN DAS JI JAIN MUKUM POST,KHIMLASA,DISTT.SAGAR(M.P.)
132 SHRI PRAMOD KUMAR GULAB CHAND JI BAJAJ KACHORA TALAB,DAMOH (M.P.)
133 SHRI BABU LAL JI DIWKAR RAJENDRA TRADERS,BHAGWAN GANJ,SAGAR(M.P.)
134 SHRI PRAKASH CHAND JI (MANAK CHOWAK) VIJAY TAKIG ROAD,SAGAR(M.P.)
135 SHRI PRAMOD KUMAR JI NAYAK VIJAY TAKIG ROAD,SAGAR(M.P.)
136 SHRI RAJNEESH KUMAR JI NAYAK VIJAY TAKIG ROAD,SAGAR(M.P.)
137 SHRI DEVENDRA KUMAR JI  DEVADIYA RAJENDRA TRADERS,BHAGWAN GANJ,SAGAR(M.P.)
138 SMT. ANITA W/O SHRI ARVIND KUMAR JI JAIN MUKESH MEDICAL,GOUR MURTI,SAGAR(M.P.)
139 SHRI ARVIND KUMAR JI JAIN GOURMURTI PARKOTA,SAGAR(M.P.)
140 SHRI RAHUL KUMAR JI JAIN VIJAY TAKIG ROAD,SAGAR(M.P.)
141 SHRI RAJENDRA KUMAR JI DEBADIYA RAJENDRA TRADERS,BHAGWAN GANJ,SAGAR(M.P.)
142 SMT. SUDHA JAIN W/O SHRI BABU LAL JI JAIN INCOME TAX ADVISOR, BADA BAZAR,SAGAR(M.P.)
143 SMT. ALKA JI JAIN MUKAM POST.SAGAR (M.P.)
144 SHRI SWROOP CHAND JI JAIN MUKAM POST. SAHGARH,DISTT.SAGAR(M.P.)
145 SMT. GULAB BAI W/O SHRI MUNNA LAL JI JAIN NANDAN LAL JI JAIN JUMRATI GATE,BHOPAL Im.p.)
146 SHRI RAJEEV KUMAR JI JAIN 47 ADVOCATE COLONY,EIDGAH HIL,BHOPAL(M.P.)
147 SHRI PRADEEP KUMAR JI JAIN 48 ADVOCATE COLONY,EIDGAH HIL,BHOPAL(M.P.)
148 SHRI SANJEEV KUMAR JI JAIN 49 ADVOCATE COLONY,EIDGAH HIL,BHOPAL(M.P.)
149 SHRI RAJNEESH KUMAR JI JAIN GYANBHARTI HANUMAN MANDIR KI PASS,BHOPAL(M.P.)
150 SHRI PANKAJ KUMAR JI JAIN IN FRONT OF JAIN MANDIR,BHOPAL(M.P.)
151 SHRI NARESH KUMAR JI JAIN IN FRONT OF JAIN MANDIR,BHOPAL(M.P.)
152 SHRI RAJESH KUMAR JI JAIN JUMRATI GATE,BHOPAL(M.P.)
153 SHRI JAMBU KUMAR JI JAIN JUMRATI GATE,BHOPAL(M.P.)
154 SHRI SUNEEL KUMAR JI JAIN JUMRATI GATE,BHOPAL(M.P.)
155 SHRU SANJAY KUMAR JI JAIN JUMRATI GATE,BHOPAL(M.P.)
156 SHRI RAHUL KUMAR JI JAIN JUMRATI GATE,BHOPAL(M.P.)
157 SHRI VIJAY KUMAR JI JAIN  EIDGAH HILL,BHOPAL(M.P.)
158 SHRI PRADEEP KUMAR JI JAIN INDORE (M.P.)
159 SMT. SANGEETA JI JAIN 32 AHILIYA MATA COLONY,INDORE(M.P.)
160 SHRI DR. DEVENDRA KUMAR JI JAIN AGRAWAL NAGAR SAPNA SANGEETA ROAD,INDORE(M.P.)
161 SHRI RAMESH KUMAR JI JAIN AGRAWAL NAGAR SAPNA SANGEETA ROAD,INDORE(M.P.)
162 SHRI DR. DINESH KUMAR JI JAIN AGRAWAL NAGAR SAPNA SANGEETA ROAD,INDORE(M.P.)
163 SMT.USHA DEVI W/O SHRI DEVENDRA KUMAR JI JAIN AGRAWAL NAGAR SAPNA SANGEETA ROAD,INDORE(M.P.)
164 SMT. CHANVAL DEVI W/O SHRI RAMESH KUMAR JI JAIN AGRAWAL NAGAR SAPNA SANGEETA ROAD,INDORE(M.P.)
165 SMT. SHAIPHALI W/O SHRI DR. DINESH KUMAR JI JAIN AGRAWAL NAGAR SAPNA SANGEETA ROAD,INDORE(M.P.)
166 SHRI AZAD KUMAR JI KOTHIYA 9 TILAK NAGAR,INDORE(M.P.)
167 SMT. ASHA W/O SHRI AZAD KUMAR JI KOTHIYA 9 TILAK NAGAR,INDORE(M.P.)
168 SHRI ANURUDDH KUMAR JI KOTHIYA 19TILAK NAGAR,INDORE(M.P.)
169 SMT. W/O SHRI DR. ARVIND KUMAR JI JAIN KAMANIYA GATE,KATNI(M.P.)
170 SHRI DR.ARVIND KUMAR JI JAIN KAMANIYA GATE,KATNI(M.P.)
171 SHRI DAALCHAND JI JAIN CHINDWADA (M.P.)
172 SMT. ANGURI BAI W/O SHRI DALCHAND JI JAIN CHINDWADA (M.P.)
173 SHRI KASTOORCHAND SUGAMCHAND JI PATNI CHINDWADA (M.P.)
174 SHRI NEMICHAND JI JAIN BARODA BAZAR,RAIPUR
175 SHRI CHOUDHARY LAKHMI CHAND JI JAIN GRAN MARCHANT,ASHOK NAGAR (M.P.)
176 SHRI MOOLCHAND PANNA LAL JI JAIN ASHOK NAGAR (M.P.)
177 SMT. ALKA CHOUDHARY JI 2 CIVAL LINE, LALITPUR (U.P.)
178 SMT. KAILASHVATI W/O SHRI SETH SANAT KUMAR JI OLD NAJAI BAZAR, LALITPUR (U.P.)
179 SHRI PRADEEP KUMAR JI JAIN 49 NAJAI BAZAR, LALITPUR (U.P.)
180 SMT. HEERAMANI JI JAIN JAIN MANDIR KI PASS,DEEMAPUR (NAGALEND)
181 SMT. SHANTI DEVI JI JAIN JAIN MANDIR KI PASS,DEEMAPUR (NAGALEND)
182 SHRI VIRENDRA KUMAR JI JAIN FARUKAWAD,
183 SHRI NARENDRA KUMAR JI JAIN MUJAPPHAR NAGAR,SIKANDRAWAD,
184 SHRI KOMAL CHAND JI SODHIYA DELHI
185 SHRI INDRACHAND JI PATNI SIKOHAWAD
186 SHRI ASST.REG.FIRM & SOCIETY, SAGAR IN FRONT OF FOREST RESTHOUSE,GOPAL GANJ SAGAR( M.P.)